Onlinebokning

boka din vistelse här

Från

Till

Antal Rum

Antal Vuxna

Baby(0 – 3)

Barn(4 – 9)

Kampanjkod

Miljöpolicy

På Örenäs Slott skall vi alltid följa aktuell miljölagstiftning och ständigt sträva efter att upprätthålla samt förbättra miljöförhållandena för våra gäster och personal.

Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och att undvika miljöförstörande ämnen.

Miljömärkning är ett sätt att visa att man tar hållbarhet på allvar. Detta har vi gjort genom att Svanencertifiera hotellet.

Vi skall driva verksamheten på ett miljövänligt sätt genom att:

* Efterleva vår uppnådda certifiering enligt Svanen samt sträva efter att förbättra utfallet enligt Svanens kriteriedokument.

* Sortera och återvinna så mycket som det är möjligt.

* Alltid Svanenmärkta produkter vid inköp av kontorsmaterial, städ-, tvätt- och diskartiklar. Inköp av el från förnybara energikällor.

* Inga engångsförpackningar.

* Lågenergilampor i armaturer där det är möjligt.

* Använda oss av närodlade och ekologiska produkter och kravodlat i den omfattning vi förmår.