Lena Scotte

En workshop där jag öppnar upp ämnet Personlig Utveckling. Var är jag idag? Vart vill jag? Hur ska jag komma dit? Vad hindrar mig? Dessa frågor öppnar upp för diskussioner, övningar och mindre grupparbeten.

En föreläsning om att våga tänka "utanför boxen". För att våga krävs det mod och vilja. Genom att komma till insikt i dina personliga möjligheter öppnas nya tankesätt upp. Nyckeln till förändring och förbättring i tillvaron - oavsett var du befinner dig i livet - är att medvetandegöra egna resurser och begränsande övertygelser som hindrar dig till personlig utveckling.

Workshop:
"Vad hindrar mig i min personliga utveckling?"

TID: 2 h

ANTAL: från 7-20 p

PRIS PER PERSON: 700 kr/p

MINSTA DEBITERING: 7 000 kr

samtliga priser är ex. moms. 

 

Föreläsning

TID: 1 h

ANTAL: från 5-20 p

PRIS: 5 500 kr

samtliga priser är ex. moms.