Åtgärder för ökad trygghet i samband med covid-19

På Örenäs Slott följer vi noggrant och kontinuerligt Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer kring covid-19, och anpassar vår verksamhet utifrån det. Med anledning av den nuvarande utvecklingen, och den oro som en del kan känna i samband med detta, har vi vidtagit en rad åtgärder.

Utökade rutiner för desinficering

  • Vi har satt upp skyltar och desinficeringsmedel vid alla entréer – till konferenshus, hotelldel och till slottet. På samtliga toaletter och i gymmet finns möjlighet att desinficera händer och ytor.

  • All städpersonal kommer att använda plasthandskar, och vi har utökat rutinerna kraftigt kring desinficering när det gäller alla ytor i hotellrum, konferens- och övriga lokaler, hissar/hissknappar, trappräcken och handtag – till flera gånger per dygn.

Öppen dialog kring avbokningar

  • När det gäller eventuella om- eller avbokningar försöker vi vara så flexibla vi bara kan. Exempelvis kan vi vid ombokningar i vissa fall reducera avbokningsavgiften, och vi undersöker möjligheten att införa betydligt kortare varsel för avbokningar.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

 

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 0418-45 11 00 eller info@remove-this.orenasslott.remove-this.com