Åtgärder för ökad trygghet i samband med covid-19

På Örenäs Slott följer vi noggrant och kontinuerligt Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer kring covid-19, och anpassar vår verksamhet utifrån det. Med anledning av den nuvarande utvecklingen, och den oro som en del kan känna i samband med detta, har vi vidtagit en rad åtgärder.

Utökade rutiner för att minimera smittrisk

  • Vi har satt upp skyltar och desinficeringsmedel vid alla entréer – till konferenshus, hotelldel och till slottet. På samtliga toaletter och i gymmet finns möjlighet att desinficera händer och ytor.

  • All städpersonal kommer att använda plasthandskar, och vi har utökat rutinerna kraftigt kring desinficering när det gäller alla ytor i hotellrum, konferens- och övriga lokaler, hissar/hissknappar, trappräcken och handtag – till flera gånger per dygn.

  • Vi dukar restaurangen med mer utrymme mellan borden för att försäkra om en luftig atmosfär. Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens råd gällande bordsservering och hur vi undviker köbildningar.

Öppen dialog kring avbokningar

  • När det gäller eventuella om- eller avbokningar försöker vi vara så flexibla vi bara kan. Exempelvis reducerar vi avbokningsavgiften om ni hittar nytt datum för att genomföra ert event. Vi erbjuder även betydligt kortare avbokningsfrist än normalt vid bokningstillfället, och är öppna för en flexibel dialog.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

 

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på 0418-45 11 00 eller info@remove-this.orenasslott.remove-this.com