Miljömärkt Hotell

Miljöpolicy

På Örenäs Slott skall vi alltid följa aktuell miljölagstiftning och ständigt sträva efter att upprätthålla samt förbättra miljöförhållandena för våra gäster och personal.

Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt och att undvika miljöförstörande ämnen.

Miljömärkning är ett sätt att visa att man tar hållbarhet på allvar. Detta har vi gjort genom att Svanencertifiera hotellet.

Vi skall driva verksamheten på ett miljövänligt sätt genom att:

  • Efterleva vår uppnådda certifiering enligt Svanen samt sträva efter att förbättra utfallet enligt Svanens kriteriedokument.
  • Sortera och återvinna så mycket som det är möjligt.
  • Alltid Svanenmärkta produkter vid inköp av kontorsmaterial, städ-, tvätt- och diskartiklar. Inköp av el från förnybara energikällor.
  • Inga engångsförpackningar.
  • Lågenergilampor i armaturer där det är möjligt.
  • Använda oss av närodlade och ekologiska produkter och kravodlat i den omfattning vi förmår.

Fair Trade

På Örenäs Slott är rättvis handel ett viktigt begrepp som går hand i hand med vår egen matfilosofi med fokus på engagemang, kärlek och respekt för såväl råvaran som för miljön.

Rättvis handel är ett litet men samtidigt enormt startsteg för framtida generationer och något vi gärna vill uppmärksamma genom att servera Fairtrade-märkt kaffe och te i vår slottsrestaurang samt i vårt konferenscenter. På Örenäs Slott arbetar vi aktivt med miljöfrågor och rättvis handel är en naturlig del både av vår och våra gästers vardag.

Läs gärna mer om arbetet bakom Fairtrade och vilka produker som ingår i Fairtrade-sortimentet på den officiella hemsidan!

Hållbarhet

Genom den dialog vi för med svenska bönder och odlare ur hållbarhetssynpunkt fortsätter vi att servera svenskt kött (främst skånskt och så långt det går, naturbeteskött) på vår meny.  

Vår fisk är alltid grönlistad, MSC eller ASC-märkt. Fläsk & fågel köps in från lokala producenter, såsom Munka-Ljungby, Olinge, Skärshult, Knäred och Bosarp.