Där historia möter nutid

Örenäs Slott Historia

År 1867 köpte Häradshövdingen August Anderberg Nedre Glumslöv nummer 7, som då var den officiella adressen för dagens Örenäs Slott. Han lät uppföra byggnaden Mariehild, uppkallad efter sin kära maka.

August Anderbergs stora hobby var botanik och han lät plantera tropiska träd och buskar på egendomen. 

Grevinnan Constance Wachtmeister förvärvade egendomen vid Anderbergs bortgång 1883. Hon var änka till utrikesministern Greve Carl Wachtmeister, fransyska till börden, och dotter till en fransk markis. Hon lät bygga ut parken, mangårdsbyggnaden pryddes med balkonger, veranda och torn och hon genomförde ett namnbyte från Mariehild till Maryhill. Grevinnan Wachtmeister sålde Maryhill till Greve Fredrik Posse i början av 1890-talet och flyttade utomlands.

Besök av Oscar II
Fredrik Posse var mycket omtyckt av ortsbefolkningen och blev folkhjälte då han fick avtjäna tre månaders fängelse på Landskrona Fästning för att egensinnigt ha byggt ett järnvägsspår över en konkurrents järnväg. Äreportar restes för honom vid Ålabodarna då han återvände till Maryhill efter avtjänat straff. Samtidigt hade Oscar II ankrat upp på redden utanför Ålabodarna, invigt den nya hamnen och intagit middag hos greveparet på Maryhill. Fredrik Posse byggde inte bara järnvägar, han drev också en bomullsfabrik och köpte malmfält i Norrland. År 1897 avled han men mycket av familjen Posses liv på Maryhill finns skildat av dottern Amelie i boken ”I begynnelsen var ljuset”.

Familjen Posse förlorade en stor del av sin förmögenhet i process om malmfälten i Norrland och Maryhill såldes till ”Sockerkungen” Carl Tranchell. Denne avsåg till en början att uppföra ett Versaillesliknande slott men planerna ändrades. Det blev till slut stadsarkitekten i Landskrona, Fredrik Sundbärg, som ritade Örenäs Slott och det uppfördes mellan 1914-1918. Slottet är ett barockslott och kostade en miljon kronor, en för den tiden ofattbar summa.

Carl Tranchell avled 1919 och 1924 köptes Örenäs Slott av Greve Fredrik Bonde som bodde här fram till 1939. Fredrik Bonde uppvaktades av nazistiska bulvaner som ville köpa Örenäs och använda det som rekreationsställe. Bonde avböjde dock inviterna och sålde istället slottet till Skånes fackliga organisationer. År 1943 öppnades Örenäs som semesterhotell och kursgård. Reso ansvarade då för driften och förvärvade sedermera anläggningen. Under Andra Världskriget blev Örenäs Slott en fristad för danska och estniska flyktingar och i slottskällaren finns bland annat väggmålningar bevarade som vittnar om denna tid. Reso ägde och drev Örenäs Slott fram till 1992. Under dessa år genomfördes omfattande renoveringar och tillbyggnationer. Bland annat uppfördes nya hotellrum, en helt ny konferensbyggnad och Örenäs Slott blev en modern hotell- och konferensanläggning.

Modern hotell- och konferensanläggning
Landsorganisationen (LO) köpte slottet av Reso 1992 och driver i dag Örenäs Slott, som erbjuder ett modernt boende i olika miljöer – på slottet, i herrgården eller på hotellet - fördelat på 115 rum och 228 bäddar. På hotellet finns också tillgång till bastu, gym, motionsmöjligheter, boule och sommartid en härlig utomhuspool. Som mötes- och festanläggning fungerar Örenäs Slott utmärkt för grupper upp till 400 personer, med 16 mötesrum, grupprum, sju hektar parkmiljö och en slottsrestaurang med fantastisk havsutsikt.